Skupina Security Services

Ostraha objektů a majetku:

  • Detektivní služby
  • Bezpečností poradenství
  • El. zabezpečení aktivní či pasivní
  • Servis a montáž zabezpečovací techniky EZS a EPS
  • Montáž kamerových systémů

Nabízíme střežení objektů, poradenskou činnost související s vyhledáváním rizik a jejich následnou eliminaci. Školení zaměstnanců bezpečnostních agentur směřující k lepšímu výkonu služby.

Umožnění dosáhnout profesní kvalifikace v oboru: Strážný, detektiv koncipient.

Systém práce s utajovanými skutečnostmi: Práce s utajovanými skutečnostmi vychází ze zákona č. 148/1998Sb. O ochraně utajovaných skutečností. Přístup k utajeným skutečnostem má podle jejich povahy pouze statutární orgán společnosti, tzn. Jednatel společnosti a vybraní pracovníci společnosti EMPORIO Group, s.r.o.

Všeobecné požadavky na zaměstnance určené k výkonu fyzické ostrahy a ochrany majetku: Společnost přijímá do pracovního poměru uchazeče s odpovídajícími schopnostmi nejen po stránce fyzické a psychické, ale i s potřebnou odbornou způsobilostí a trestní bezúhonností. Těžištěm přijímacího procesu je vstupní pohovor a vyhodnocení písemných podkladů získaných oduchazeče.

Hodnotící kritéria:

  • Celková osobnost uchazeče
  • Komunikativní schopnost
  • Nejvyšší dosažené vzdělání včetně absolvované praxe
  • Kontinuita předchozích zaměstnání
  • Důvod rozvázání předchozího pracovního poměru

Organizace a řízení ostrahy: Základním dokumentem, který upravuje organizaci a výkon ostrahy je směrnice pro výkon činnosti BS, která vymezuje práva a povinnosti zaměstnance BS, konkrétní úkoly a činnosti ostrahy objektů. Tato směrnice je nedělitelnou součástí obchodní smlouvy a je společně vypracována dodavatelem a objednatelem služeb. Činnost zaměstnanců je řízena vedoucím ostrahy objektu, který není zařazen do přímého výkonu ostrahy. Kromě organizace a řízení ostrahy zabezpečuje styk a součinnost s určenými pracovníky zákazníka a s orgány státní správy (Policie ČR, IZS jiné státní instituce).

Mapa


Zobrazit místo Emporio Group na větší mapě

EMPORIO GROUP, s.r.o.

Sídlo společnosti:
Tylova 541
436 01 Litvínov

tel.:      +420476702383
fax:      +420476702383
mob.:   +420777612345

Školící a rekvalifikační centrum

Středisko:

Klíny č.p. 62
PSČ 43601

Close